Spelregels

Spelregels Student Energy Race 2019-2020

  • De Student Energy Race loopt van 1 november 2019 tot en met 29 februari 2020.
  • Alle bewoners van deelnemende panden zetten zich in om zoveel mogelijk energie te besparen. Zij worden hierbij ondersteund door de Student Energy Coach.
  • De winnaar van de maandprijs is het huis dat in één maand de grootste procentuele besparing realiseert (ten opzichte van eigen gemiddeld verbruik van de afgelopen 3 jaar). De besparing op gas en stroom wordt hierbij gemiddeld.
  • Een pand kan één keer de maandprijs winnen.
  • De winnaar van de hoofdprijs is het huis dat gedurende de periode van de Student Energy Race de grootste procentuele besparing realiseert (ten opzichte van eigen gemiddeld verbruik van de afgelopen 3 jaar). De besparing op gas en stroom wordt hierbij gemiddeld.
  • Het pand met de ‘kleinste voetafdruk’ (het minste verbruik per m2 per persoon) gedurende de Race krijgt ook een prijs.
  • Bij het berekenen van de winnaars wordt geen correctie toegepast als er tijdelijk of permanent extra mensen of juist minder mensen in het huis zijn gaan wonen.
  • Deelnemers geven er toestemming voor dat ten behoeve van de communicatie rondom de SER foto’s en video’s met hen erop en verbruiksinformatie openbaar worden gemaakt.